Privacy policy

Shreddit, juli 2018.

Op deze pagina is te lezen hoe Shreddit om gaat met de informatie van bezoekers.
Shreddit behoudt het recht om de Privacy Policy te bewerken. Wanneer de privacy policy gewijzigd is dan wordt dit vermeld op de website en wordt er opnieuw akkoord gevraagd aan de gebruiker.

Persoonlijke gegevens
De gegevens die op Shreddit vergaard worden zijn bedoeld om het gebruik van de website te optimaliseren en te analyseren. Gedurende het browsen worden gegevens verzameld omtrent de populariteit van artikelen, pagina’s en video’s die op shreddit geplaatst zijn. Alomvattend worden deze gegevens in de privacy policy benoemd met “browsegegevens”. Daarnaast worden er persoonlijke gegevens verzameld in de vorm van e-mailadressen wanneer de gebruiker reageert op een bericht of contact opneemt via het contactformulier.

Onder optimaliseren van de website wordt verstaan:

  • De bezoeker een interactieve website aanbieden door middel van een reactieformulier.
  • De bezoeker de mogelijkheid te geven om contact op te nemen met Shreddit.
  • De mogelijkheid om de reageerder te contacteren omtrent marktonderzoek.
  • De website aanpassen gelang specifieke / populaire interesses.

Gebruik van gegevens
De vergaarde gegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden binnen Shreddit zelf. Gegevens zullen op geen enkele manier zonder toestemming gedeeld worden met derde partijen. Shreddit zal de opgeslagen gegevens tevens nooit te koop aanbieden of verkopen naar vraag. Shreddit zal de opgeslagen gegevens nooit verspreiden tenzij hier toestemming voor is gevraagd bij de eigenaar van de desbetreffende gegevens.

Cookies
Shreddit maakt gebruik van cookies om het browsegedrag op de website zelf te analyseren. De cookies op Shreddit vergaren op geen enkele wijze persoonlijke informatie van de gebruiker. Onder persoonlijke gegevens scharen wij informatie die de anonimiteit van de bezoeker schaadt. Meer informatie lees je hier

Bezoekersrechten
De bezoeker behoudt ten alle tijden het recht om zijn- of haar toestemming betreffende cookies in te trekken. Ook behoudt de bezoeker ten alle tijden het recht om inzage te hebben in het gebruik van zijn- of haar gegevens. Aanvraag hiervoor vindt plaats via een e-mail naar info@Shreddit.nl of via het contactformulier.